KMETIJA2018-11-21T13:29:06+00:00

Project Description

Ob vznožju Pohorja nad Mislinjo že vsaj 600 let deluje Adamova kmetija

Kmetija se nahaja na južnem pobočju pogorja Pohorje v samem začetku mislinjske doline oziroma koncu mislinjskega grabna.

Spadamo med hribovske kmetije, kjer je zaradi omejenih dejavnikov klime in terena  naša primarna dejavnost živinoreja in sadjarstvo na visokodebelnih starih sortah. Čeprav se na kmetiji nikoli niso uporabljala fitofarmacevtska sredstva, smo se že leta 1997 vključili v ekološko certificiranje. Kmetovanje poteka še vedno na precej tradicionalen način.

Na kmetiji je več kot 110 dreves visokodebelnih starih sort jablan, hrušk in sliv. Iz njih izdelujemo sladek sok, kisel mošt, kis, žganje in suho sadje. Na velikemu vrtu in njivi pa pridelamo: krompir, fižol, buče, zelje, redkev, korenje, peso, solato, kolerabo, cvetačo, paradižnik, papriko, kumare, jagode, malina, ameriške brusnice, …..

Ali ni že On ( Stvarnik ) rekel Adamu : Prah si bil in v prah se boš povrnil. Torej vse se začne in konča z zemljo. V začetnem obdobju je bilo to ime tudi priimek. Od okoli 1750  pa se na kmetiji prvič pojavi priimek Koprivnikar.

Ko danes hodim po teh strmih bregovih in vidim, da so bile to nekoč njive mi zastane dih in se še posebej s spoštovanjem spominjam nekdanjih rodov.

Vsi  Adamovi rodovi so imeli zemljo radi in jo z vso skrbnostjo obdelovali in urejali. Pred leti smo dobili priznanje Lipov list za urejeno kmetijo. Da spoštujemo starejše rodove in njihov estetski čut pri stavbarstvu, smo ohranili staro gospodarsko poslopje iz leta 1789. Tudi pri novejših objektih smo sledili tradiciji tako oblikah , kot materialih.

Vsi  Adamovi rodovi so imeli zemljo radi in jo z vso skrbnostjo obdelovali in urejali. Pred leti smo dobili priznanje Lipov list za urejeno kmetijo. Da spoštujemo starejše rodove in njihov estetski čut pri stavbarstvu, smo ohranili staro gospodarsko poslopje iz leta 1789. Tudi pri novejših objektih smo sledili tradiciji tako oblikah , kot materialih.

Človek je bival na Pohorju že v pradavnini. Najdbe iz antične dobe so povezane s potekom jantarske poti Baltik-Jadran (ob jugovzhodni strani Pohorja) in poti, ki je povezovala Panonsko in Celovško kotlino. Rimska poselitev je segala do nadmorske višine okoli 800 m. Prvi večji val poselitve na območje Pohorja je bil med 12. in 14. stoletjem. Trenutno najstarejši zapisi (vir: Šentlenatska škofija) naše kmetije so segajo v 16 stoletje. Glavni gospodarski objekt je „štala“, ki nosi letnico 1789* in je ohranila svoj izvirni izgled. Pri izkopu gnojne jame pa smo našli dokaze o še starejšem objektu.

*1789 Izvoljen prvi ameriški predsednik  George Washington, začetek Francoske revolucije

Naša kmetija je vključena v naslednje ukrepe v okviru Programa razvoja podeželja, iz katerih letno prejmemo sredstva za izvajanje le-teh:

Ekološko kmetovanje (ukrep 11) Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.
Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13) Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

ŠE VEČ O KMETIJI ADAM